Plats de dutxa

Plat de Dutxa:

Pila poc profunda i plana, o lleugerament inclinada, per dutxar-se.